BRF Mörbybacken 1
P-platser/Garage

Hyresregler

P-platser/Garage

§ 1 Rätt att hyra parkeringsplats/garage har medlemmar och hyresgäster samt deras familj som är fast boende och folkbokförd i föreningen. Även den som innehar hyreskontrakt för lokal har rätt att hyra p-plats, dock ej garage. Person som hyr parkeringsplats/garage ska inneha körkort och äga personbil (avser även leasingbil eller tjänstebil).

§ 2 Parkeringsplats/garage hyrs ut för uppställning av i lägenheten boendes personbil.

§ 3 Endast uppställning av personbil får ske på parkeringsplats/garage. Skrotbil får ej uppställas på parkeringsplats/garage.

§ 4 Endast en (1) parkeringsplats/garage per bostadslägenhet/lokal hyrs ut.

§ 5 Parkeringsplats/garage får endast upplåtas i andra hand till av föreningen godkänd andrahandshyresgäst till bostadslägenhet för tid motsvarande den som gäller för andrahandsuthyrningen.

§ 6 Parkeringsplats/garage får inte hyras ut i andra hand och kan inte överlåtas.

§ 7 Uppsägningstiden för parkeringsplats/garage är tre (3) månader. Finns dessförinnan en annan intressent kan uppsägningstiden förkortas.

§ 8 Vid avflyttning upphör kontraktet automatiskt utan uppsägningstid.

Köregler

§ 1 Rätt att stå i kö har den som är fast boende och folkbokförd i föreningen eller innehar hyreskontrakt för lokal. Den sökande skall inneha bil och körkort.

§ 2 Medlem/hyresgäst har rätt att stå i kö för specifikt angiven parkeringsplats eller garage.

§3 Den som innehar P-plats resp garage har rätt att stå i kö för byte av plats.

§4 Den som innehar P-plats får stå i kö för garage, eller vise versa.

§ 5 Medlem/hyresgäst som erbjuds plats har rätt att tacka nej två gånger. Vid ett tredje nej hamnar den sökande sist i kön.

§ 6 Vid tilldelning av p-plats/garage skall kopia på registreringsbevis samt på ägarens körkort skickas in tillsammans med underskrivet kontrakt.

P-platser/Garage

Garage och parkeringsplatser på föreningens mark upplåtes med individuella kontrakt som inte kan överlåtas. Priserna är för p-plats 220 kr/månad, p-plats med el 320 kr/mån, laddplats för elbilar och laddhybrider 770 kr/månad samt garage 550 kr/kvm och år.

En kölista finns hos vår ekonomiska förvaltare Ekoxens F AB som du når på tel 0707-53 50 29.

Mrbybacken 1, Danderyd