BRF Mörbybacken 1
Fastighetsskötaren
Våra fastighetsskötare är Petri Kaivolin med Fredrik Jorring som backup. Vid fel kontaktar du Cemi vardagar 07.00-16.00 på 0774-400 990. Dom finns i området måndag-, onsdag- och fredagförmiddagar. Vid akuta fel övrig tid ringer du Jouren 08-187 000
 Akut serviceanmälan görs endast då risk för person- eller egendomsskada föreligger.
Mrbybacken 1, Danderyd