Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

Petri ”Peppe” Kaivolin

Fastighetsskötare är Petri Kaivolin som finns i vårt området tisdagar och fredagar för att genomföra schemalagda yttre och inre ronderingar enligt ett uppgjort mönster. Därutöver finns även utrymme för att åtgärda fel som rapporteras in.

Övriga tider på samma telefonnummer träder jouren in. Denna skall dock inte användas annat än då fara för person- eller egendomsskada föreligger. Missbruk kan leda till du debiteras för utryckningen.

Boende som behöver hjälp i hemmet för olika ändamål kan via samma telefonnummer få hjälp av Renews ”Handy man”. Minimiavgiften är 2 tim inkl resa och kostar 800 kr efter rotavdrag.