Området

Området bebyggdes i mitten på 50-talet.

Husen uppfördes åren 1952-56 med en tidstypisk arkitektur och ritades av arkitekter Ancker, Gate och Lindegren. De är vackert belägna i en kuperad parkmiljö. Detta skedde alltså innan Mörby Centrum kom till.

Bostadsrättsföreningen tar över
Brf Mörbybacken 1 bildades 1986 av hyresgästerna i den då av Danderydsbostäder AB (DABO) ägda fastigheten i syfte att förvärva fastigheten. 1994 träffades en överenskommelse med fastighetsägaren och i januari 1995 övergick ägandet till Brf Mörbybacken 1.

Nog får man en nostalgitripp av den här bilden från omkring 1958-59.

Bakom höghuset ser man skog, m a o inget centrum vilket invigdes 1961, samtidigt är gräsmattorna etablerade. Kortet är därför sannolikt från 58-59.

Bilden visar Mörby C före ombyggnaden till inomhustorg vilket blev klart 1977. Kopparhusen och Kevingeringen syns i bakgrunden.