Finns att Hyra

P-platser

Garage och parkeringsplatser på föreningens mark upplåtes med individuella kontrakt som inte kan överlåtas. Priserna är för p-plats 220 kr/månad, p-plats med motorvärmare 320 kr/mån, laddplats för elbilar och laddhybrider 620 kr/månad. Platserna är en bristvara och kötiden är två till tre år. Kommunen har dock p-platser inom vårt område som är avgiftsbelagda via betalautomat.

Garage

Garage 550 kr/kvm och år samt en avgift på 80 kr/månad som avser elektronisk dörröppnare. Kötiden för garage är ungefär den dubbla jämfört med för P-platser. Endast en P-plats per hushåll eller garageplats gäller. Parkering framför garage är ej tillåten. Det är heller inte tillåtet att ladda bilen i garaget.

Vår ekonomiska förvaltare Ekoxens Företagstjänst som du når på tel 0707-53 50 29 kontaktar du för att för att ställa dig i kö. Du måste då uppfylla följande villkor:

  • Du skall vara fast boende och folkbokförd i föreningen eller inneha hyreskontrakt för lokal.
  • Lokalhyresgäst erbjuds endast p-plats, ej garage
  • Du skall inneha bil och körkort vilket du skall styrka genom att lämna in kopia på registreringsbevis och ditt körkort
  • Du kan både stå i kö för p-plats respektive garage
  • Den som redan har p-plats/garage kan stå i byteskö för att komma närmare bostaden
  • Efter att ha erbjudits plats och tackat nej två gånger placeras du sist i kön vid ett tredje nej

Förråd

Föreningen har ett antal förråd till uthyrning. Bor du i området är priset 350:-/kvm/år, bor du utanför området betalar du 450:-/kvm/år och företag som hyr betalar 550:-/kvm/år + moms.
Önskar du hyra lägger du en lapp i föreningens gröna brevlåda bredvid källardörren i AW 8.

För att se Objektskarta på ovanstående tryck här