Skadedjur

Behöver du genomföra en skadedjurssanering så kontaktar du Nomor AB. 0771-122 300

Ange att försäkringsbolaget är Trygg-Hansa samt kundnummer 25-1303544-01.

Du behöver alltså inte gå via fastighetsskötaren eller förvaltaren.