Ekonomisk

Per H

 

Avgifts- och hyresfrågor

Canseko har hand om all avgifts-/hyresdebitering för lägenheter, lokaler, förråd, garage och P-platser. Canseko når du på telefon 08-54495086.