Underhållsplan

Under 2016
– Renoveringar av avloppsledningar i källarplan i AJ-längan
– Optimering injustering av värmen
– Byte av cirkulationspump i undercentral AW 5

Inom de närmaste 5 åren

– Hissarna i AW-längan och stjärnhusen skall renoveras.

– Byte av rörelsefogar mellan huskropparna
– Renovering av garageportar
– Renovering av balkongernas betongplattor
– Nya fläktar till ventilationskanalerna byts ut vid behov
– Värmeväxlare för fjärrvärmen byts ut efter hand
– Omläggning av taket på tvättstugan
– Byte av takpannor/läckt/papp. Översyn av takavvattning
– Eventuellt förse taken med gångbryggor

På längre sikt
– Solceller AJ 10-16. Bevaka utvecklingen
– Byte av radiatorstammar.