Bra blanketter

Besittningsskydd

Ladda hem blankett ”Avstå besittningsskydd”

Blankett för autogiro

Ladda hem blankett för autogiro

Hyra ut i 2:a hand

Du ska i din ansökan ange skäl till uthyrningen. Som beaktningsvärda skäl brukar anges:

  • Arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken man inte kan pendla
  • Värnpliktstjänstgöring
  • Provsamboende
  • Sjukdom

Styrelsen godkänner maximalt ett år. Eventuell förlängning måste göras genom en ny ansökan. Styrelsens beslut kan endast överklagas hos hyresnämnden.

Ladda hem blankett för uthyrning i andra hand