BRF Mörbybacken 1
Styrelse

Styrelsen

Styrelsen når du via e-post, ”gröna brevlådan” eller besök i föreningslokalen.
  • E-postadressen är: styrelsen@morbybacken1.se

  • ”Gröna brevlådan” finns bredvid källardörren till AW 8

  • Föreningslokalen finns i AW 8 källaringången.

I föreningslokalen träffar du ett par representanter från styrelsen. Öppet varje torsdag mellan 18.30 och 19.15. Semesterstängt juli och halva augusti samt vid större helger och dag före helgdag. Tills vidare stängt p g a Covid 19. Felanmälningar skall ske till fastighetsskötaren 08-34 38 00 kl 8-17

Göran Brandt Ordförande Göran Brandt
Operativt ansvarig Vice Ordförande Krister Löwenhielm
Sekreterare Gunnar Andersson
christian_sondell_colorKassör             Christian Sondell
Styrelseledamot Kerstin Norburg
Styrelseledamot Håkan Sundewall
Styrelseledamot Mikael Hammarbäck
Suppleant        Katri Tammi
Suppleant        Carin Holmquist
Suppleant          Mats Ensterö
Revisorer Per Engzell, Joachim Carlsson Revisorsuppleanter Jan-Ove Brandt KPMG, Lars Lundberg Valberedning Björn Barr Sk och Margaretha Idar
Mrbybacken 1, Danderyd