BRF Mörbybacken 1
Kontakter
Styrelsen Styrelsen når du via e-post, ”gröna brevlådan”, telefonsvarare, eller besök i föreningslokalen. – E-postadressen är: styrelsen@morbybacken1.se – ”Gröna brevlådan” finns bredvid källardörren till AW 8 – Ordförande eller telefonsvarare finns på 08-755 79 44 – Föreningslokalen finns i AW 8 källaringången. I föreningslokalen träffar du ett par representanter från styrelsen. Öppet varje torsdag mellan 18.30 och 19.15. Semesterstängt juli och halva augusti samt vid större helger och dag före helgdag. Felanmälningar skall ske till fastighetsskötaren 0774-400 990
 
Katja I Ordförande Katja Isacsson
Operativt ansvarig Vice Ordförande Krister Löwenhielm
Sekreterare Gunnar Andersson
christian_sondell_colorKassör Christian Sondell
Styrelseledamot Kerstin Norburg
Styrelseledamot Håkan Sundewall
Styrelseledamot Mikael Hammarbäck
Suppleant Katri Tammi
Suppleant Ulrika Preger
Suppleant Martin Lagerholm
Revisorer Per Engzell, Joachim Carlsson Revisorsuppleanter Ragnar Santesson, Winters Revisionsbyrå, Lars Lundberg Valberedning Bengt Andersson sk, Björn Barr, och Elisabeth Hellberg .
Mrbybacken 1, Danderyd