Styrelse

Styrelsen

Styrelsen når du via e-post, ”gröna brevlådan” eller besök i föreningslokalen.

  • E-postadressen är: styrelsen@morbybacken1.se

  • ”Gröna brevlådan” finns bredvid källardörren till AW 8

  • Föreningslokalen finns i AW 8 källaringången.

I föreningslokalen träffar du ett par representanter från styrelsen. Öppet varje torsdag mellan 18.30 och 19.15. Semesterstängt juli och halva augusti samt vid större helger och dag före helgdag. Felanmälningar skall ske till fastighetsskötaren 08-34 38 00 kl 8-17

Mikael Hammarbäck
Ordförande

Mikael Hammarbäck

   


Operativt ansvarig
Vice Ordförande

Krister Löwenhielm


Sekreterare

Mats Ensterö

christian_sondell_color
Kassör

Christian Sondell


Styrelseledamot

Kerstin Norburg


Styrelseledamot

Håkan Sundewall


Styrelseledamot

Elif Can


Suppleant

Maja Grisotti


Suppleant

Martin Tittenberger


Suppleant

Marcus Karlsson

Revisorer
Per Engzell, Joachim Carlsson

Revisorsuppleanter
Jan-Ove Brandt KPMG, Lars Lundberg

Valberedning
Gunnar Andersson Smk, Ulrika Preger, Magnus Rosén och Viveka Zuhr Retzler

Nås på: valberedningen@morbybacken1.se