Hyra ut i 2:a hand

Du ska i din ansökan ange skäl till uthyrningen. Som beaktningsvärda skäl brukar anges:
*Arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken man inte kan pendla
*Värnpliktstjänstgöring
*Provsamboende
*Sjukdom
Styrelsen godkänner maximalt ett år. Eventuell förlängning måste göras genom en ny ansökan.
Styrelsens beslut kan endast överklagas hos hyresnämnden. Föreningen debiterar dig en avgift om 10% på hyresbeloppet.

Ansökan uthyrning i andra hand_20170616