BRF Mörbybacken 1
Hyra ut i 2:a hand
Du ska i din ansökan ange skäl till uthyrningen. Som beaktningsvärda skäl brukar anges: *Arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken man inte kan pendla *Värnpliktstjänstgöring *Provsamboende *Sjukdom Styrelsen godkänner maximalt ett år. Eventuell förlängning måste göras genom en ny ansökan. Styrelsens beslut kan endast överklagas hos hyresnämnden. Föreningen debiterar dig en avgift om 10% på hyresbeloppet.

Ansökan uthyrning i andra hand_20170616

       
Mrbybacken 1, Danderyd