Hyra ut i 2:a hand

Du ska i din ansökan till brf ange skäl till uthyrningen. Vanliga skäl inkluderar:

  • Arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken man inte kan pendla
  • Värnpliktstjänstgöring
  • Provboende som sambo
  • Sjukdom eller vistelse på sjukhem

Styrelsen godkänner uthyrning maximalt ett år. Eventuell förlängning måste göras genom en ny ansökan. Föreningen godkänner normalt inte korttidsuthyrningar. Styrelsens beslut kan endast överklagas hos hyresnämnden. 

Först lämnar du in en ansökan om upplåtelse av lägenhet i andra hand till styrelsen. Skälet till ansökan skall tydligt framgå i ansökan och skall kunna styrkas med exempelvis intyg. För styrelsens godkännande behöver du således ha kompletta kontaktuppgifter för den person(er) du önskar hyra ut till, dock skall inget hyreskontrakt ingås med tänkta person(er) före du har fått styrelsens skriftliga godkännande.

Är du osäker på om ditt skäl för uthyrning kommer att godkännas bör du kontakta styrelsen innan du påbörjar en ansökan. 

Efter godkännande upprättar du ett andrahandskontrakt med hyresgästen och en kopia av hyreskontraktet skickas till styrelsen. Skulle ändringar kring hyresgästen bli aktuell behöver du kontakta styrelsen för ett nytt godkännande. Avgift för upplåtelse i andra hand är 10 % av det prisbasbelopp som gäller när uthyrningen startar (per år).

Viktigt att veta är att du ansvarar och sköter avgifts/hyres- inbetalningar, och för ev. skador i lägenheten. Om hyresgästens namn skall utläsas på port/lägenhetsdörr skall du kontakta Renew för utförande och stå för betalningen, likaså när du flyttar tillbaka eller gör andra ändringar i detta avseende. Bostadsrättsföreningen gör ingen kontroll av betalningsförmågan hos andrahandshyresgästen, så det bör du som hyr ut lägenheten göra. Andrahandshyresgästen skall av uthyraren informeras och följa föreningens ordningsregler, och att denne ska avflytta senast när andrahandsavtalet upphör, och kan ej påräkna att få bo kvar i lägenheten eller ta över hyreskontraktet. Om du är hyresgäst och inte tänker återflytta till lägenheten, skall kontraktet sägas upp.

Ansökan uthyrning i andra hand