BRF Mörbybacken 1
Vid störningar
Störningar av icke brottslig karaktär
Om du störs av närboende och situationen inte är akut bör du kontakta styrelsen. Enklast via mail till styrelsen@morbybacken1.se.

Sociala problem
Märker du att det i din närhet finns sociala problem, människor som far illa och behöver hjälp kan du ringa Socialkontoret tel 08-56891100.

Polisiära ärenden
Om du misstänker oegentlig eller brottslig verksamhet.
Ring polisen på 11414

I nödsituation
Ringer du alltid 112

Mrbybacken 1, Danderyd