BRF Mörbybacken 1
Vid störningar

Störningar av icke brottslig karaktär

Om du störs av närboende och situationen inte är akut bör du kontakta den som stör. Gör gärna anteckningar om när störningarna har förekommit. Fortsätter störningarna kan du kontakta styrelsen. Enklast via mail till styrelsen@morbybacken1.se

Sociala problem

Märker du att det i din närhet finns sociala problem, människor som far illa och behöver hjälp kan du ringa Socialkontoret tel 08-56891100.

Polisiära ärenden

Om du misstänker oegentlig eller brottslig verksamhet. Ring polisen på 11414

I nödsituation

Ringer du alltid 112

Mrbybacken 1, Danderyd