August Wahlström

August Wahlström 1841 – 1906 var en mycket aktiv kommunalman i Danderyds socken. Han var kommunalnämndens ordförande under åren 1887 – 1893 samt 1901 – 1906.

August var en hedersman, en person som socknens innevånare gärna vände sig till. Av gamla stämmoprotokoll framgår det att han var inblandad i det mesta: ledamot i Bankcommittén, Brandstodscommittén, Markegångsnämnden, Sparbankskommittén, taxeringskommittén, elektor vid riksdagsmannaval och landstingsmannaval osv. På gamla dagar förärandes han hederstiteln Häradsdomare.

August Wahlström arrenderade Mörby gård vid den slingrande landsvägen mot Roslagen. En lantlig idyll med råmande kossor, gnäggande hästar, och kacklande höns.

Med industrialismen kom den nya Roslagsvägen, samt Rimbo- och Djursholmsbanan, Mörby gård fick släppa till mark. August flyttade från gården 1905. Mörby hållplats öppnades 1906.

Namnet Mörby (Moraby) kommer troligen från mor (moras) eller myr. Gården brann ner 1976 och låg där nuvarande bussterminalen vid Danderyds sjukhus ligger.