FELANMÄLNINGAR

Fastighetsskötaren

Vid fel på fastigheten kontaktar du Renew vardagar 08.00–17.00 på 08-34 38 00, eller via mail: felanmalan@renewservice.se Fastighetsskötaren finns i området tisdagar och fredagar.

Jouren mellan 17.00–08.00 når du på samma nummer som ovan. Det får du bara använda då risk för person- eller egendomsskada föreligger. Styrelsen för Brf Mörbybacken1 förbehåller sig rätten att debitera kostnaden på den som kallar jouren i onödan

Brf-försäkring

Föreningen har en kollektiv Brf-försäkring hos if skadeförsäkring AB som omfattar alla medlemmar. För skadeanmälan går du in på deras hemsida fefskador@if.se uppge kundnr 516401-8102 eller ring 0771-50 60 70. Blankett finns på www.fefonline.se

Vid försäkringsfrågor ringer du försäkringsmäklaren Proinova på 0771-87 55 00 eller mailar fefonline@proinova.se

Skadedjur

Vid sanering av skadedjur så kontaktar du Anticimex på telefonnummer 075-245 10 00. Ange avtal nr 392337.
Du behöver alltså inte gå via fastighetsskötaren eller förvaltaren.

TV

Kontakta Tele2 på tel 90222, vardagar 8-19, helgdagar 9–15.

För information se: www.tele2.se

Telefon

Ring Telia 90200 eller den operatör du har.

Hissar

Ring Elevate, telefon 073-530 22 69

Bredband

För support ringer du Stockholms Stadsnät tel 08-50122010 eller mailar support@stosn.se