Tvättstugan

Ordningsregler för tvättstugan

För att använda tvättstugan måste du respektera och följa våra tvättstugeregler vilka framgår nedan. Det är viktigt för allas trevnad.

Tvättstugan får endast användas av boende i fastigheten Mörbybacken1

Tvättid kan du boka måndag-lördag med din låsbricka (“plupp”) på bokningsskärmen i tvättstugan. Du kan även boka via datorn eller din mobil. Hur det går till framgår av dokumentet boka tvättstuga digitalt.

Länk till ”Boka tvättstuga via dator och/eller mobil

Bokningen omfattar:

Tvättmaskin 1-2-3 — torkskåp — torktumlare

Tvättmaskin 4-5-6 — torkskåp — torktumlare

Tvättmaskin 7-8-9 — torkskåp — torktumlare

Grovtvättmaskinen disponeras gemensamt av de som bokat tvättid liksom avfuktningsskåpen.

Torkskåp/tumlare får användas 30 minuter efter tvättpasset. Stäng av torkskåpet med timern efter användning.

Outnyttjad tvättid får användas av annan 15 minuter efter tvättidens början. Bokad tid som du inte tänker använda skall avbokas

På söndagar är det fri tvätt, d v s tvättider går inte att boka i förväg. Övriga helgdagar är bokningsbara.

Fler regler du måste respektera

– Du får inte röra annans tvätt under ett tvättpass.

– Det är inte tillåtet att använda tvättmaskinerna för att färga tvätt.

– Tvättmaskinerna skall torkas av och facken för tvättmedel skall sköljas ur och ställas i öppet läge.

– Luddfiltren i torktumlarna skall rengöras efter varje torkning

– Rökning inom tvättstugans lokaler är inte tillåten. Ej heller husdjur.

– Ställ inte upp ytterdörren och släpp inte in personer du inte känner.

– Fel på utrustningen skall anmälas till fastighetsskötaren.

Tvättstugans öppettider är 6.30 – 22.30