BRF Mörbybacken 1
Tvättstugan

Ordningsregler för tvättstugan

För att kunna använda tvättstugan på ett smidigt sätt måste vi ha ordningsregler som alla följer. Det är viktigt att dessa respekteras för allas trevnad. Och vi utgår ifrån att du hjälper till att hålla snyggt!

Tvättstugan får endast användas av boende i fastigheten Mörbybacken1

Tvättid kan du boka måndag-lördag med din tag (plupp) på bokningstavlan i tvättstugan. Du kan även boka via datorn eller din mobil. Hur det går till framgår av dokumentet boka tvättstuga digitalt.

Länk till ”Boka tvättstuga via dator och/eller mobil

 

Bokningen omfattar:

Tvättmaskin 1-2-3 — torkskåp — torktumlare

Tvättmaskin 4-5-6 — torkskåp — torktumlare

Tvättmaskin 7-8-9 — torkskåp — torktumlare

Grovtvättmaskinen disponeras gemensamt av de som bokat tvättid liksom avfuktningsskåpen.

Torkskåp/tumlare får användas 30 minuter efter tvättpasset

Tvättid får utnyttjas av annan 15 minuter efter tvättidens början. Bokad tid som du inte tänker använda skall avbokas

På söndagar är det fri tvätt, d v s tvättider går inte att boka i förväg.

Regler du måste respektera

> Du får inte röra annans tvätt under ett tvättpass.

> Det är inte tillåtet att använda tvättmaskinerna för att färga tvätt.

> Tvättmaskinerna skall sköljas ur och torkas av efter avslutat tvättpass.

> Luckorna där tvättmedel fylls på ska ställas i öppet läge.

> Dammfiltren i torktumlarna skall rengöras efter varje torkning

> Rökning inom tvättstugans lokaler är inte tillåten.

> Ställ inte upp ytterdörren och släpp inte in personer du inte känner.

> Fel på utrustningen skall anmälas till fastighetsförvaltaren.

Tvättstugans öppettider är 6.30 – 22.30

Mrbybacken 1, Danderyd