BRF Mörbybacken 1
Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare Våra fastighetsskötare är Nisse Lundgren med Fredrik Jorring som backup.

Fastighetsskötare      Nisse Lundgren

Vid fel kontaktar du Cemi vardagar 07.00-16.00 på 0774-400 990. Dom finns i området måndag-, onsdag- och fredagförmiddagar.

Vid akuta fel övrig tid ringer du Jouren 08-187 000
 Akut serviceanmälan görs endast då risk för person- eller egendomsskada föreligger.

Mrbybacken 1, Danderyd