BRF Mörbybacken 1
FÖRVALTARE

Teknisk förvaltare

Cemi är vår tekniska fastighetsförvaltare och har hand om den långsiktiga skötseln av våra fastigheter. Vår förvaltare heter Frej Jansson och nås på telefon 0774-400 990 vardagar 07.00-16.00.

Teknisk förvaltare Frej Jansson

Ekonomisk förvaltare

Ekoxens Företagstjänst AB har hand om avgifts- och hyresdebitering för lägenheter, lokaler, förråd garage och P-platser. Ekoxen når du på info@ekoxens.se eller telefon 0707-53 50 29.

  

Hyror och avgifter   

Heidi Sjöqvist

Ekonomisk förvaltare
Karl-Gunnar Sjöqvist

 

 

Mrbybacken 1, Danderyd