BRF Mörbybacken 1
FÖRVALTARE

Teknisk förvaltare

Cemi är vår tekniska fastighetsförvaltare och har hand om den långsiktiga skötseln av våra fastigheter. Våra förvaltare heter Pontus Hederstedt och Jonas Willbeck och dessa nås på telefon 0774-400 990 vardagar 07.00-16.00.

Teknisk förvaltare         Pontus Hederstedt Chef Teknisk förvaltning        Jonas Willbeck

Ekonomisk förvaltare

Ekoxens Företagstjänst AB har hand om avgifts- och hyresdebitering för lägenheter, lokaler, förråd garage och P-platser. Ekoxen når du på info@ekoxens.se eller telefon 0707-53 50 29.

  

Hyror och avgifter   

Heidi Sjöqvist

Ekonomisk förvaltare
Karl-Gunnar Sjöqvist

 

 

Mrbybacken 1, Danderyd