Renoveringar

Genomförda renoveringar och större underhåll

 • Fastigheterna är stambytta 2003-2005.
 • Ny eldragning, elcentraler, armaturer mm 2007-2008.
 • Tvättstuga ombyggd inklusive nya maskiner 2008-09.
 • Uppgraderat brandskydd med nytt brandlarm, brandsäkra genomföringar, nya branddörrar samt nya säkerhetsdörrar 2009.
 • Nytt elektroniskt låssystem med porttelefoner 2009-10.
 • Samtliga fönster, som ej tidigare bytts, har under 2010-12 ersatts med nya 3-glas isolerfönster. Totalt 1.363 fönster.
 • 2012 ändrades sophanteringen och nya sopkärlsskåp anskaffades till de nya kärlen.
 • 2012 installerades temperaturgivare för fjärravläsning i samtliga lägenheter. Under 2013-14 har alla trapphus, allmänna utrymmen samt el- och undercentraler målats om.
 • 2012 uppgraderades värmesystemet med nya flödesscheman, radiatorventiler och termostater.
 • Parkområdet är väl underhållet med utrymme för rekreation i en fin natur med viss utsikt över Stockholm och Edsviken. Den centrala delen av parken med lekplats har under 2014 byggts om och försetts med fler sittgrupper och bättre belysning.
 • Under 2015 utvecklades styrsystemet för uppvärmningen för bättre värmeekonomi. 2016 renoverades de horisontella avloppsstammarna i Axel Johnssonlängan.
 • Arbetet fortsatte 2017 med de resterande 8 byggnaderna.
 • Under 2018 renoverades samtliga 11 hissar i låghusen.
 • Samma höst installerades belysning längs AJ-längans västra sida.
 • 2019 byttes 35 garageportar ut mot nya vipportar försedda med fjärrkontroll.
 • 2020 genomfördes den obligatoriska ventilationskontrollen OVK. Varvid erforderliga justeringar gjordes.

Underhållsplan

Under 2021

 • Byte av värmeväxlare för fjärrvärme, den tredje av fem
 • Ev ombyggnad värmesystemet för återvinning av överskottsvärme
 • Genomgång och översyn av taken
 • Ev fler laddplatser

Under de följande 5 åren

 • Ev fortsatt utbyggnad av återvinning av överskottsvärme
 • Värmeväxlare för fjärrvärmen, de två sista av fem
 • Byte av ventilationsfläktar på vindarna efter hand som de tjänat ut
 • Byte av takpannor/läckt/papp samt översyn av takavvattning på de olika byggnaderna
 • Eventuellt förse taken med gångbryggor i samband med byte av takpannor

På längre sikt

 • Renovering av balkongernas betongplattor
 • Solceller AJ 10-16. Bevaka utvecklingen
 • Byte av radiatorstammar.