BRF Mörbybacken 1
Underhållsplan
Underhållsplan Föreningen har en långsiktig underhållsplan som ligger till grund för det fortlöpande underhållet. Förändringar och omprioriteringar kan dock ske efter förändrade behov. Planen är reviderad under 2016. Under 2017
 • Renovering av avloppsledningar i källarplan i resterande byggnader
Inom de närmaste 5 åren:
 • Renovering av hissarna
 • Vissa balkongräcken behöver bytas ut
 • Byte av rörelsefogar mellan huskropparna – Renovering av garageportar – Nya fläktar till ventilationskanalerna byts ut vid behov
 • Värmeväxlare för fjärrvärmen byts ut efter hand
 • Omläggning av taket på tvättstugan
 • Byte av takpannor/läckt/papp. Översyn av takavvattning
 • Eventuellt förse taken med gångbryggor
På längre sikt
 • Renovering av balkongernas betongplattor
 • Solceller AJ 10-16. Bevaka utvecklingen
 • Byte av radiatorstammar.
Mrbybacken 1, Danderyd