BRF Mörbybacken 1
Underhållsplan
Under 2016 – Renoveringar av avloppsledningar i källarplan i AJ-längan – Optimering injustering av värmen – Byte av cirkulationspump i undercentral AW 5 Inom de närmaste 5 åren – Hissarna i AW-längan och stjärnhusen skall renoveras. – Byte av rörelsefogar mellan huskropparna – Renovering av garageportar – Renovering av balkongernas betongplattor – Nya fläktar till ventilationskanalerna byts ut vid behov – Värmeväxlare för fjärrvärmen byts ut efter hand – Omläggning av taket på tvättstugan – Byte av takpannor/läckt/papp. Översyn av takavvattning – Eventuellt förse taken med gångbryggor På längre sikt – Solceller AJ 10-16. Bevaka utvecklingen – Byte av radiatorstammar.
Mrbybacken 1, Danderyd